TSGN Slide show

ข่าวเด่น

ทุน Eisai for Geriatric Psychiatry Award (EGPA) สำหรับผู้ไปเสนอผลงานใน The 5 Inter. Congress of the Asian Society Against  Dementia (ASAD) 5-6 พย. 54  ฮ่องกง

ประกาศทุน MET 2017

ประกาศชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย เรื่อง ทุน MET 2017 เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The 5th Asian Congress of Schizophrenia Research in conjoint with The 2017 Asia Pacific Meeting of World Association for Psychosocial Rehabilitation ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

รายละเอียดและใบสมัคร

 

ประกาศผู้ได้รับทุน EGPA 2016

ประกาศชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย เรื่อง ผู้ได้รับทุน EGPA 2016 เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The 2016 International Psychogeriatric Association (IPA) Asian Regional Meeting ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2559 ณ กรุงไทเป, ไต้หวัน

  

 

12th JSSR, Travel Award

The Japanese Society of Schizophrenia Research is going to hold its 2017 Annual Meeting in Yonago City, Tottori Prefecture, March 24 - 25, 2017. JSSR would like to invite Asian young researchers to the 2017 meeting.

JSSR is happy to announce that it will offer Young Scientist Travel Award to Asian young researchers who will present their
papers in the meeting as indicated in the attached paper. For more information please read the attached files or contact อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชฯ ประกาศให้ทุน EGPA นำเสนอผลงานที่ไทเป ไต้หวัน

ด้วยชมรมจิตเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาจิตแพทย์ ของประเทศไทยให้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพในการทำงาน ที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในด้านจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาท จิตเวชศาสตร์ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย จึงได้ร่วมกับ บริษัทเอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จากัด ในการสนับสนุนจิตแพทย์ไทยให้มีโอกาสไปนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ด้านจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในต่างประเทศ จึงได้จัดให้มีทุน EGPA (Eisai for Geriatric Psychiatry Award) ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553


สาหรับในปี พ.ศ.2559 ที่จะถึงนี้ ทุน EGPA จะมอบให้กับจิตแพทย์ไทยที่ไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The 2016 IPA Asian Regional Meeting ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 ณ. กรุงไทเป, ไต้หวัน

อ่านรายละเอียดที่นี่

Attachments:
Download this file (EGPA2016.docx)Application EGPA 201659 Kb
Access this URL (http://www.psychiatry.or.th/TSGN/attachments/article/107/EGPA_2016.pdf)EGPA_2016.pdf150 Kb
 
หน้า 1 จาก 15
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Books

การใช้ยาทางจิตเวชในผู้สูงอายุ

กิจกรรม


"Vascular dementia: Big Effects of Small Lesions" เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรม Springfield@sea ชะอำ เพชรบุรี


กิจกรรมทางวิชาการเรื่อง Neuropsychiatry of Parkinson Disease : Update 2012, เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2555 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Special Links

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 242266

มาร่วมกับเรา

มาร่วมสมัครเป็นสมาชิก TSGN ได้โดยกรอกแบบฟอร์มจากที่นี่ (PDF)

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

  เพิ่มความรู้ทางวิชาการให้กับจิตแพทย์ไทยเพื่อให้การดูแลอันเป็นมาตรฐานแก่ ผู้สูงอายุไทยที่ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชและผู้ที่มีปัญหา cognitive impairment
Sample image  เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่จิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ของไทยที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต เรามุ่งมั่นที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการเสริมสร้างงานวิจัยด้านสุขภาพ ในกลุ่มสมาชิก

Newsletter

จดหมายข่าวชมรมฯ ฉบับที่ 2

จดหมายข่าวชมรม TSGN ฉบับแรก


You are here : Home