เผี่ยวผับวารสาร
วารสารŠบับัจจุบัš
วารสารŠบับผ่อšๆ
ผองบรรณาธิผาร
คำแšะšำใšผารส่งž้šŠบับ
สมัครสมาชิผ
อีเมล์เžือš
สมาคมจิžแžฅย์
žิดž่อ
ค้šหาบฅความใšวารสาร


สนับสนุนการจัดทำโดย

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
Journal of the Psychiatrist Association of Thailand
ISSN: 0125-6985

บรรณาธิการ สุรชัย เกื้อศิริกุล
Editor: Surachai Kuasirikul


JOURNAL OF THE PSYCHIATRIC ASSOCIATION OF THAILAND

[Thai]Advisory Board Supathana Dejawongse
Narong Subhadrabandhu
James Guy Edwards
Vanpen Boonyarakob
Nongpanga Limsuwan
Manote Lotrakull
Editor Surachai Kuasirikul
Statistical Editor Sawitri Assanangkornchai
Co-editor Chatchwan Silpakit
Editorial Board Chanvit Pornnoppadol
Chaiyarit Krishna
Manit Srisurapanint
Sirirat Kooptiwoot
Thienchai Ngamthipwattna
Chaichana Nimunan
Pichet Udomratn
Ronachai Kongsakon
Suwanna Arunpongpaisal
Umpon Su-ampun
Manager Pramote Sukanich


[BACK]

Search | Present Issue | Archives | Editorial Board | Author Instructions | Subsribe | E-mail Alert | Contact

© Copyright The Psychiatric Association of Thailand. All Rights Reserved.1999-2001  

Home page Site map Contact us