th       English languageen
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  บทความจิตเวช
  ราชวิทยาลัยจิตแพทย์
   เว็บไซต์จิตเวช
  ค้นหาข้อมูล
  รายงานการประชุม
  แผนที่เว็บไซต์
  ดาวน์โหลด
  ASEAN Journal of
          Psychiatry

กิจกรรม

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ตั้งแต่ 1 เมย.51

Best view :
1024x768 with IE6
Firefox 2.0 +


[20 มค.54]
[17 มค.54]
[12 มค.54]
ทางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ทำหนังสือถึงนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยแจ้งให้จิตแพทย์ทั้งในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาคให้ความอนุเคราะห์ตรวจสภาพจิตนักเรียนที่ถือหนังสือของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มาเพื่อขอรับการตรวจวินิจฉัยทางจิต อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ (PDF 1.5 Mb)
[7 ธค.53]
กลุ่มงานจิตเวช สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ร่วมกับ ชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Neuropsychiatry of stroke : update 2011 วันที่ 23-24 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร ตึกอำนวยการ สถาบันประสาทวิทยา ถนนราชวิถี กทม. รายละเอียดอ่านได้ที่เว็บไซท์ของชมรมฯ ใบสมัคร(ด่วน! ลงทะเบียนก่อน 31 มค.54 นี้ ในราคาพิเศษ)
[9 พย.53]
พลโท น.พ.อรุณ เชาวนาศัย ได้ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อวานนี้ สวดพระอภิธรรม 9 - 15 พ.ย. ที่วัดโสมนัสราชวรวิหาร ริมคลองผดุงกรุงเกษม ศาลา 9 เริ่มสวด 18.30 น ราชวิทยาลัยและสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในวันที่ 13 พ.ย. เรียนเชิญพี่น้อง เพื่อนชาวสมาคมจิตแพททย์ทุกท่านร่วมรำลึกพระคุณอาจารย์กัน
• • อ่านคำอำลา อาลัย ถึง อ.อรุณ เชาวนาศัย จากอดีตนายกสมาคมจิตแพทย์ฯ ได้ที่นี่ • •
[8 พย.53]
ด้วยชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย (TSGN) จะมอบทุนให้ จิตแพทย์ไปนำเสนอผลงานวิจัยในด้าน Neuropsychiatry หรือ Depression ในการประชุม The 3rd World Congress of Asian Psychiatry (WCAP) ในปี 2554 ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ชื่อทุน GNA 2011 ผู้สนใจอ่านรายละเอียดจากประกาศของ TSGN ได้ที่นี่ (PDF) และ dowload ใบสมัครทุน GNA 2011 ได้ที่นี่ (PDF)
[18 ตค.53]
ด่วน ! สมาคมจิตแพทย์ฯ เปิดรับจิตแพทย์อายุไม่เกิน 45 ปี เข้า Young Psychiatrist Leadership Program จาก 3 Setting (มหาวิทยาลัย,รพ.จิตเวช ,รพ.ที่เหลือ) จำนวน 30 คน เพื่อเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน 2 ปี ในการสร้างเสริมบทบาทจิตแพทย์สู่สังคมไทย รายละเอียดโครงการ (PDF) และ ใบสมัคร (PDF) สมัครภายใน 15 พฤศจิกายน 2553
[21 กย.53]
ช่วยกันรักษาชื่อเสียงของจิตแพทย์ไทย ร่วมใจกันตอบแบบสอบถาม WPA-WHO Survey for Revision of the ICD-10
ด้วย อ.พิเชฐ ได้รับ e-mail จาก President ของ WPA ปรึกษาว่า ทำอย่างไรจึงจะได้ response rate จากจิตแพทย์ไทยเพิ่มขึ้น เพราะนับจนถึงวันที่ 10 กันยายน มีจิตแพทย์ไทยตอบแบบสอบถาม online เพียง 49 คนเท่านั้น และ WPA กับ WHO เห็นว่าทุกความเห็นของจิตแพทย์ไทยมีความหมายในการจะพัฒนา ICD-11 จึงขอเชิญชวนจิตแพทย์ไทยทุกท่านโปรดช่วยกันรักษาชื่อเสียงของประเทศไทย โดยการพร้อมใจกัน click ไปตอบแบบสอบถาม WPA-WHO Survey ได้ที่นี่
[13 กย.53]
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของ Philippine Psychiatric Association (PPA) และ Asia Pacific Association of Psychotherapists (APAP) จัดงานประชุม 6th APAP Congress - 37th PPA Annual Convention ในหัวข้อ Mirroring the Asian Way of Psychotherapy จัดที่โรงแรม Shangri-la Mactan เมือง Cebu ประเทศฟิลิปปินส์ 25-28 มกราคม 2554 ติดตามได้ที่เว็บไซท์ www.apapphil.org
[30 สค.53]
ชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย ฝากประชาสัมพันธ์ประกวดตราสัญลักษณ์ประจำชมรมฯ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซท์ของชมรมฯ http://www.psychiatry.or.th/TSGN/
[29 กค.53]
อจ.สาวิตรี ฝากประชาสัมพันธ์มา "ทุนที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยเรา คุณหมอบุญศิริ จิตแพทย์ที่สถาบันสมเด็จเจ้าพระยาเคยได้รับทุนนี้ และเท่าที่ได้คุยกับคนที่เป็นอดีตหรือปัจจุบันกำลังเป็น fellow ในโครงการนี้อยู่ ชาวอินโดนีเซีย พม่า มาเลเซีย จีนและอเมริกาใต้หลายคน ทราบว่าเป็นทุนที่ดีมีประโยชน์มาก ถ้าผู้สมัครมีคุณสมบัติตามที่เขาบอกมาก็มักจะได้รับการคัดเลือก" คลิกที่นี่ --> Apply: NIDA INVEST/CTN Fellowship
[18 มิย.53]
ขอเชิญจิตแพทย์ที่สนใจร่วมสนับสนุนการอบรม basic counselling และ basic psychological first aid สำหรับอาสาสมัครจากเสถียรธรรมสถาน ต้องการจิตแพทย์ที่สนใจร่วมแก้ไขความขัดแย้งและปัญหาอารมณ์ในชุมชน อาสาสมัครมีจิตใจงดงาม ตั้งใจและมีการจัดการระบบเตรียมการไว้บ้าง แต่ยังต้องการการร่วมคิคร่วมทำต่อ จิตแพทย์จะมีบทบาทเป็น supervisor แก่อาสาสมัคร แต่กระบวนการทางระบบและการจัดการหลัก ดำเนินโดยทางเสถียรธรรมสถาน ต้องการผู้สนใจค่อนข้างด่วน (ภายในเดือนนี้) เพราะอาสาสมัครลงชุมชนในกทม.แล้ว สนใจติดต่อ พญ.อัมพร ampornbenja@yahoo.com
[17 มิย.53]
[4 มิย.53]
WPA-WHO Survey for Revision of the ICD-10 ขอเชิญสมาชิกสมาคมจิตแพทย์ฯ ที่ได้รับวุฒิบัตร/อนุมัติบัตรแล้ว (เป็นจิตแพทย์) ร่วมกับจิตแพทย์อื่น ๆ ทั่วโลกในการตอบแบบสอบถามของ WPA และ WHO เพื่มทบทวนระบบการจำแนกโรค จิตเวช ICD-10 และนำไปสู่การพัฒนา ICD-11 อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ เข้าสู่หน้าตอบแบบสอบถามได้ที่นี่
[25 พค.53]
[9 เมย.53]
[9 เมย.53]
[19 มีค.53]
ประกาศสมาคม จิตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครจิตแพทย์รุ่นเยาว์รับทุนเข้าร่วมประชุม The WPA International Congress รายละเอียด
[12 มีค.53]
ข่าวแจกจากกรมสุขภาพจิต - สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เตือนประชาชน ระวังโรคเครียดคุกคาม และได้เสนอแนะแนวทางลดความเครียดจากสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ Press Release
[10 มีค.53]
สารจากนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สืบเนื่องจากกรรมการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 2553 – 2554 กำลังเข้าดำเนินการตามวาระ คณะกรรมการสมาคมฯ ได้นำเสนอแนวคิดในการดำเนินการในแบบ CNS กล่าวคือ ... (อ่านต่อ)
[10 มีค.53]
นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย กับรายการ หมายเหตุประเทศไทย ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อเรื่อง เช็คสุขภาพจิตคนไทยในภาวะการเมืองระอุ


[17 กพ.53]
[10 กพ.53]
[10 กพ.53]
ประกาศชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย เรื่องทุนไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม IPA 2010 วันที่ 26-29 กันยายน 2553 ที่ประเทศสเปน

[14 มค.53]
ทุนฝึกอบรม/ดูงานด้าน Psychosocial Rehabilitation and Community Mental Health ที่ Yongin Mental Hospital, Kyonggi Province, Korea ประจำปี พ.ศ. 2553

[25 ธค.52]
สัมภาษณ์เปิดใจนายกสมาคมฯ กับผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา (อ่านต่อ)
จิตแพทย์ไทยกับรางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมของเอเชีย ... ในการประชุม The 2nd World Congress of Asian Psychiatry (WCAP) ณ กรุงไทเป ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยได้คัดเลือกผลงานวิจัย 5 เรื่องให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่น จากจำนวนผลงานทั้งสิ้น 178 เรื่อง โดย 1 ใน 5 เรื่องที่ได้รับรางวัลนั้น เป็นผลงานของ ผศ.นพ.ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... (อ่านต่อ)

[27 พย.52]
ตำราโรคจิตเภท ของสมาคมจิตแพทย์ฯ จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสครบ 120 ปีจิตเวชศาสตร์ไทย สมาชิกของสมาคมฯ ที่สมัครเป็นสมาชิกและได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะกก.อำนวยการสมาคมฯ ภายในเดือนสิงหาคม 2552 จะได้รับตำราเล่มนี้เป็นอภินันทนาการจากบริษัทภาคเอกชน ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดพิมพ์ตำราดังกล่าว สมาชิกสามารถตรวจสอบได้ว่าจะได้รับตำราเล่มนี้จากบริษัทใด คลิกได้ที่นี่
[5 พย.52]
[29 ตค.52]
สรุปคำบรรยาย จากการประชุมนานาสาระวิชาการ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2552 ของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 120 ปีจิตเวชศาสตร์ไทย เหลียวหลังไปแล้วแลหน้าสู่อนาคต ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2552
>>>> หน้าที่แล้ว
ԡĵԵ㨨ҡ 7 ɰԨ
äԵҡͿմԹ
ҵǵ´¡ö俿ҷѺ : ͧѹҧ 㹡ó
ͧѹŹ䷹ ԵᾷԸѡҧҧä
šзҹԵ㨨ҡ˵ءóѡ 6 ѧѴҤ
ѭҾĵԡ㹼٧ͧ

Brain, Behaviour
and Mind 2010
11-13 December 2010, Hong Kong


จุลสารจิตแพทย์สัมพันธ์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3
ก.ย. - ธ.ค. 52


ตำราโรคจิตเภท
จัดพิมพ์โดย
สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
[˹á webboard]

 ҹ´ͧ mentor and mentee ???
 Եᾷ
 ػ§ҹý֡ͺ ÿ鹿ٷҧԵѧ ШԵǪ
 ·շӧҹѺ
 §ҹûЪС ӹ¡ Ҥ 駷 1 2
 Neurological and Psychiatric Disorders
 ú آҾԵ Ѻ»Сѹѧ
  ˹ѧ ԵӺѴ: ɮ෤Ԥ ..Թ ǧ컡ѹ ˹¨ԵӺѴ ҤԪҨԵǪʵ ᾷʵ .§
  WPA Call for applications for a research fellowship UMPC (2009)
WPA Call for research proposals (2009)
  ѺѤèԵᾷ ʧ Mentee Mentor-Mentee Program

Եᾷѹ
շ 11 Ѻ 1
.-.51
Եᾷѹ
շ 10 Ѻ 1
.-.50
Եᾷѹ
շ 9 Ѻ 1
.-դ.49
@ All rights reserved © 2009 THE PSYCHIATRIC ASSOCIATION OF THAILAND